bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 123 verš 1

Píseň stupňů. K toběť pozdvihuji očí svých, ó ty, kterýž na nebesích přebýváš.