bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 123 verš 3

Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi, neboť jsme již příliš potupou nasyceni.