bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 123 verš 4

Jižť jest příliš nasycena duše naše posmíšky bezbožných, a potupou pyšných.