bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 124 verš 1

Píseň stupňů, Davidova. Byť Hospodina s námi nebylo, rciž nyní, Izraeli,