bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 124 verš 2

Byť Hospodina s námi nebylo, když lidé povstali proti nám: