bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 124 verš 4

Tehdáž by nás byly přikvačily vody, proud zachvátil by byl duši naši;