bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 124 verš 5

Tehdáž zachvátily by byly duši naši ty vody zduté.