bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 124 verš 7

Duše naše jako ptáče znikla osídla ptáčníků; osídlo se ztrhalo, i vynikli jsme.