bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 125 verš 2

Okolo Jeruzaléma jsou hory, Hospodin jest vůkol lidu svého, od tohoto času až na věky.