bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 125 verš 3

Neboť nebude státi sceptrum bezbožníků nad losem spravedlivých, aby nevztáhli spravedliví k nepravosti rukou svých.