bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 125 verš 4

Dobře učiň, Hospodine, dobrým, a těm, kteříž jsou upřímého srdce.