bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 125 verš 5

Ty pak, kteříž se uchylují k cestám svým křivým, zapudiž Hospodin s činiteli nepravosti. Pokoj přijdiž na Izraele.