bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 126 verš 4

Uvediž zase, ó Hospodine, zajaté naše, tak jako potoky na vyprahlou krajinu.