bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 126 verš 5

Ti, kteříž se slzami rozsívali, s prozpěvováním žíti budou.