bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 128 verš 1

Píseň stupňů. Blahoslavený každý, kdo se bojí Hospodina, a chodí po cestách jeho.