bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 128 verš 3

Manželka tvá jako vinný kmen plodný po bocích domu tvého, dítky tvé jako mladistvé olivoví vůkol stolu tvého.