bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 128 verš 4

Aj, takovéť bude míti požehnání muž bojící se Hospodina.