bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 128 verš 6

A viz syny synů svých, a pokoj nad Izraelem.