bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 129 verš 2

Veliceť jsou mne ssužovali hned od mladosti mé, a však mne nepřemohli.