bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 129 verš 4

Ale Hospodin jsa spravedlivý, zpřetínal prostranky bezbožných.