bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 129 verš 5

Zahanbeni a zpět obráceni budou všickni, kteříž nenávidí Siona.