bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 129 verš 6

Budou jako tráva na střechách, kteráž prvé než odrostá, usychá.