bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 13 verš 1

Přednímu zpěváku, žalm Davidův.