bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 13 verš 3

Dokud rady vyhledávati budu v mysli své, a den ode dne svírati se v srdci svém? Až dokud se zpínati bude nepřítel můj nade mnou?