bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 13 verš 4

Vzhlédni, vyslyš mne, Hospodine Bože můj, osvěť oči mé, abych neusnul snem smrti,