bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 13 verš 5

A aby neřekl nepřítel můj: Svítězil jsem nad ním, a nepřátelé moji aby neplésali, jestliže bych se poklesl.