bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 130 verš 1

Píseň stupňů. Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine.