bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 130 verš 3

Budeš-li nepravosti šetřiti, Hospodine Pane, kdo ostojí?