bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 130 verš 5

Očekávám na Hospodina, očekává duše má, a ještě očekává na slovo jeho.