bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 130 verš 6

Duše má čeká Pána, víc než ponocní svitání, kteříž ponocují až do jitra.