bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 130 verš 7

Očekávejž, Izraeli, na Hospodina; nebo u Hospodina jest milosrdenství, a hojné u něho vykoupení.