bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 131 verš 2

Zdali jsem nepoložil a neupokojil duše své, jako dítě ostavené od matky své? Ostavenému podobná byla ve mně duše má.