bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 133 verš 1

Píseň stupňů, Davidova. Aj, jak dobré a jak utěšené, když bratří v jednomyslnosti přebývají!