bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 133 verš 2

Jako mast výborná na hlavě, sstupující na bradu, bradu Aronovu, tekoucí až i na podolek roucha jeho.