bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 133 verš 3

A jako rosa Hermon, kteráž sstupuje na hory Sionské. Nebo tu udílí Hospodin požehnání i života až na věky.