bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 134 verš 2

Pozdvihujte rukou svých k svatyni, a dobrořečte Hospodinu, říkajíce: