bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 135 verš 10

Kterýž pobil národy mnohé, a zbil krále mocné,