bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 135 verš 16

Ústa mají a nemluví, oči mají a nevidí.