bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 135 verš 17

Uši mají a neslyší, nýbrž ani ducha není v ústech jejich.