bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 135 verš 2

Kteříž stáváte v domě Hospodinově, v síňcích domu Boha našeho.