bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 135 verš 21

Požehnaný Hospodin z Siona, kterýž přebývá v Jeruzalémě. Halelujah.