bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 137 verš 5

Jestliže se zapomenu na tebe, ó Jeruzaléme, zapomeniž i pravice má.