bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 137 verš 7

Rozpomeň se, Hospodine, na Idumejské, a na den Jeruzaléma, kteříž pravili: Rozbořte, rozbořte až do základů v něm.