bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 139 verš 1

Přednímu zpěváku, žalm Davidův. Hospodine, ty jsi mne zkusil a seznal.