bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 139 verš 2

Ty znáš sednutí mé i povstání mé, rozumíš myšlení mému zdaleka.