bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 139 verš 20

Kteříž mluví proti tobě nešlechetně; marně vyvyšují nepřátely tvé.