bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 14 verš 2

Hospodin s nebe popatřil na syny lidské, aby viděl, byl-li by kdo rozumný a hledající Boha.