bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 14 verš 5

Tehdáž se náramně strašiti budou; nebo Bůh jest v rodině spravedlivého.