bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 14 verš 6

Radu chudého potupujete, ale Hospodin jest naděje jeho.