bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 140 verš 10

Vůdce těch, jenž obkličují mne, nepravost rtů jejich ať přikryje.